SeneCura SeniorCentrum Šanov
  • Život pokračuje s námi

Pro zájemce

Pokud máte zájem o služby našeho SeniorCentra (Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem), je třeba nejprve si vyplnit a následně podat Žádost o poskytnutí sociální služby. Žádost o poskytnutí sociální služby si můžete stáhnout níže nebo také vyzvednout osobně u sociální pracovnice SeniorCentra, která Vám představí nabízené služby, provede Vás našimi prostory a popř. Vám pomůže Žádost vyplnit. Součástí Žádosti je i Vyjádření lékaře. Toto Vyjádření Vám vyplní Váš současný praktický nebo ošetřující lékař. Ve chvíli, kdy do Domova doručíte vyplněnou Žádost včetně Vyjádření lékaře je Žádost považována za kompletní. Žádost můžete doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu SeniorCentra.
Každý klient pak s námi před nástupem do SeniorCentra uzavře písemnou Smlouvu o poskytnutí sociální péče, která upravuje konkrétní požadavky a potřeby klientů a způsob poskytování služeb.

Potřebné dokumenty ke stažení:
ŽÁDOST O PŘIJETÍ SeneCura SeniorCentrum Šanov
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE K PŘIJETÍ

Co se Vám může hodit:
SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ
INFORMACE K PŘÍCHODU
STÍŽNOSTI PŘIPOMÍNKY NÁMĚTY

Pokud potřebujete jakoukoliv radu či pomoc v otázce péče o seniory nebo máte zájem o prohlídku, obraťte se na naši sociální pracovnici.

Jak je zajištěna úhrada péče?
Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Ceník poskytovaných sociálních služeb v SeneCura SeniorCentru

  1. Bydlení – 210,-Kč / den

V ceně za ubytování je zahrnuto:
Úklid pokoje, který klient obývá a úklid společných prostor
Praní a žehlení osobního a ložního prádla včetně drobných oprav poškozeného prádla
Režijní náklady (elektrická energie, vodné a stočné, topení a ostatní)

  1. Strava – 170,-Kč / den

V ceně stravování je zahrnuto:
Náklady na potraviny (snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina, večeře a druhá večeře)
Režijní náklady (elektrická energie, vodné a stočné, topení a ostatní)

Celková cena za bydlení a stravu je 11.560,-Kč / měsíčně.

Přičemž za kalendářní měsíc se považuje pro účely stanovení úhrady doba 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat minimálně 15% z jeho příjmů.

  1. Péče

Péče o klienta je hrazena z Příspěvku na péči a to ve výši, která odpovídá individuálním potřebám klienta.
Poskytovaná péče u klientů, kteří nemají v den nástupu do SeniorCentra přiznaný příspěvek na péči – klient hradí: 4.400,-Kč/měsíčně *

* jedná se o vratnou zálohu, která je v plné výši klientovi vrácena po přiznání příspěvku na péči

Celková výše úhrady za poskytování sociálních služeb je závislá na individuální domluvě s klientem a jeho rodinou a je stanovena na základě rozsahu smluvně sjednaných služeb.

Možné způsoby platby úhrady:

  • převodem z osobního účtu, na který je klientovi důchod zasílán – platba trvalým příkazem
  • z důchodu, který bude klientovi zasílán přímo do Domova z ČSSZ Hromadným výplatním poukazem (bezhotovostní platba)
  • z důchodu, který bude klientovi zasílán na adresu SeniorCentra prostřednictvím České pošty (hotovostní platba) – pouze po domluvě se sociální pracovnicí

 

Důvody pro odmítnutí zájemce
Důvody pro odmítnutí zájemce o službu jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 91 odst.3.
SeneCura SeniorCentrum nemůže uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud: neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá („věcná nepříslušnost“), nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo, zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy. O skutečnosti, že se zájemcem nebude uzavřena smlouva o poskytování sociální služby, rozhoduje ředitel SeniorCentra.