SeneCura SeniorCentrum Šanov

Křeslo pro hosta s Nikolou Nevrklovou a návštěva Japonska

V rámci tradičních aktivizačních programů s názvem „křeslo pro hosta“ jsme tentokráte přivítali u nás v SeniorCentru Šanov slečnu Nikolu Nevrklovou, která nějaký čas studovala a žila v Japonsku. Už úvod byl mimořádně zajímavý tím, že nás náš host přivítal v tradičním japonském oděvu a japonsky. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací.  Nás, seniory nejvíce oslovilo to, že v této zemi mají ve velké úctě staré lidi, často své příbuzné posílají ke konci života na venkov do klidného prostředí, prokazují jim velikou úctu. Také už víme, že senioři tohoto národa se dožívají velmi vysokého věku a to díky stravě, aktivnímu pohybu, ale také díky pozitivnímu myšlení. Z toho bychom si u nás mohli určitě vzít ponaučení.
Jako studentka se slečna Nikola věnovala v rámci tradičních místních aktivit také judu a to jako součást vyučování a také tanci. Měli jsme možnost vidět i malou ukázku odměněnou bouřlivým potleskem. Další činností, kterou si měla možnost vyzkoušet, byla i ikebana, což je klasická tradiční  úprava květin. Navštívila i zápas Sumo a projela se jedním z nejrychlejších vlaků na světě.
A čeho si nejvíce Japonci cení? No přece pracovitosti, houževnatosti a píle. A té má a měla slečna Nikola dostatečnou míru k tomu, aby jí i místní obyvatelé chválili. Třeba za to, jak zvládla jazyk, nebo za to, když dostala úkol dvě hodiny nacvičovat tanec, nacvičovala ho raději hodiny tři. Krásný přístup, nemyslíte?
A co nás čeká příště? Například kvíz na téma filmové hlášky.

 Další článek