SeneCura SeniorCentrum Šanov

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory způsobená Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatních typů demencí je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

Cíl

 • Podporovat a motivovat klienta v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy.
 • Podporovat klienta pomocí sociálních vazeb a vytvářením podmínek pro aktivní trávení volného času v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.
 • Podporovat v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.

Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

 

Poskytované služby

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování (diety, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.

SeniorCentrum Šanov dále poskytuje:

Naši klienti mají možnost účastnit se tzv. volnočasových aktivizačních činností, mezi které patří např. domácí činnosti – vaření, pečení, trénink paměti, muzikoterapie – individuální, skupinová canisterapie, zdravotní cvičení.
Dále program křeslo pro hosta, filmový klub, tvořivá dílna – práce s papírem, látkami, hlínou, společný workshop s dětmi, konverzace v němčině.
Kulturní a společenské akce v zařízení i mimo něj.

SeniorCentrum Šanov jedním pohledem

 • Domov je v provozu od roku 2010, kapacita DS 36 a DZR 84 lůžek
 • Dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením s přístupem do zahrady/na balkon
 • Nadstandardní počet personálu v přímé péči
 • Zooterapie a vlastní zvířata (pávi, morčata, kočky, andulky, krevetárium)
 • Programy: roční přání, večeře při svíčkách, výměnné pobyty
 • Nadstandardně velká zahrada s jezírkem a kapličkou
 • Ergo- a fyzioterapie, muzikoterapie
 • Tříchodové obědové měnu, 5-6 jídel denně, výběr ze dvou hlavních jídel, gurmánské týdny
 • Bohaté aktivizační programy, masáže, pedikúra, wifi
 • Malebné prostředí s rodinnou atmosférou jižní Moravy
 • Držitel certifikátu Vážka a Značky kvality (5*)
 • Součástí Národního programu Česká kvalita Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Držitel Národní ceny Spokojený zákazník
 • Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách