SeneCura SeniorCentrum Šanov

Kvalitní Šanov

Standardizace a plánování v domově seniorů v Šanově

Projekt s názvem:  Standardizace a plánování v domově seniorů v Šanově  
registrační číslo projektu CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001375
je realizován v období 1. 10. 2016 – 31. 7. 2018.

Všechny služby v Domově seniorů Šanov jsou poskytovány v dostatečné kvalitě v souladu se zákonnými vymezeními, nicméně naším cílem je maximálně využít možnosti zlepšovat své činnosti
s ohledem na zájem nejen samotných klientů, ale i společnosti. Cílem projektu je zvýšit kvalitu komplexní specializované sociální a zdravotní péče, v oblastech naplňování zásadních požadavků standardů kvality, prostřednictvím odborné podpory vybraného dodavatele, proškolených odborníků a implementace nových standardizovaných produktů.

Projekt je realizován pomocí těchto klíčových aktivit:

KA01 Analýza stávajících procesů kvality
KA02 Inovace rozvojového plánu lidských zdrojů
KA03 Evaluace kvality poskytovaných služeb

Podrobnější informace naleznete v tzv. Evaluačních zprávách, které budou uveřejňovány
na těchto webových stránkách v průběhu realizace projektu.

EVALUAČNÍ ZPRÁVY
Evaluační zpráva – Dynamika kvality inovací poskytovaných sociálních služeb
Evaluační zpráva – Naplnění standardů kvality – soulad dokumentace a realizované procesy kvality
Evaluační zpráva – Realizace procesů kvality a rozvoj lidských zdrojů

Případně, prosím kontaktujte:

Bc. Jana Tesařová, DiS.
vedoucí sociální pracovnice

j.tesarova@senecura.cz

tel. +420 720 996 206

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.