SeneCura SeniorCentrum Šanov

Rozsvícení vánočního stromku

Mezi nejočekávanější akce našeho SeniorCentra Šanov v rámci jednotného konceptu SeneCura v České republice patří rozsvícení vánočního stromku. Všichni zaměstnanci, aktivizační, pečovatelé a vedení domova se podíleli na přípravě této akce, jež se stává krásnou předvánoční tradicí. Letošní akce začala představením našeho pana ředitele. Ing. Michala Velebu. Ten seznámil hosty i klienty s plány domova do budoucna a pozval je společnému prožití večera. Poté promluvil pan starosta obce pan Petr Škarek.
Co se týče slavnostního pohoštění, nabízeli jsme tři druhy punče, aktivizační pracovnice napekly cukroví, další bylo doplněno z kuchyně a objednáno tak, aby byl celý večer dostatek.
Krásným překvapením bylo vystoupení malého pěveckého sboru, v  němž zpívala naše sociální pracovnice paní Jana Tesařová. Také jsme měli zajištěno hudební stránku celého večera a samozřejmě jsme společně zpívaly koledy.
Milým překvapením byla také velká účast rodinných příslušníků. Na závěr rádi citujeme větu naši klientky paní Vackové ze zelené budovy. Zima sem zima tam tradice se musí naplnit a dodržet.

Tak zase příští rok u vánočního stromku NA SHLEDANOU. Do té doby nás však čeká ještě mnoho překrásných akcí.

 Další článek