SeneCura SeniorCentrum Šanov

Hudební a pěvecké vystoupení v Šanově

Pravidelně několikrát do roka nás navštěvují žáci a pedagogové ZUŠ v Hrušovanech nad Jevišovkou se svými prezentacemi a vystoupeními. Tentokrát to byla pěvecká a hudební část školy. Na tato vystoupení se klienti našeho domova velmi těšili. Energie a hlasy mladých lidí rozzářily tváře všech zúčastněných.

Tradičně se o vystoupení nejvíce zajímají ti klienti, kteří mají profesně nebo jinak blízko k hudbě. To  znamená, že paní Vacková, velmi laskavá a milá klientka SeniorCentra Šanov, nechyběla a seděla v první řadě. Velkým překvapením pro jednu malou účinkující dívku bylo to, že se v průběhu  jejího vystoupení k jejímu zpěvu přidala také paní Velecká, která pochází z Mikulovska a velmi ráda zpívá.

Na závěr vystoupení nás překvapil ředitel školy pan Jaroslav Pikner se svým krásným kytarovým vystoupením, které pohladilo po duši všechny diváky. Paní Jana Tesařová, naše vedoucí sociální pracovnice, vyzvala všechny –  děti, učitele, klienty i zaměstnance k závěrečné společné písničce. Jako vždy se nám ani nechtělo se rozloučit.

 Další článek