SeneCura SeniorCentrum Šanov

Kvíz na téma: „rok, měsíc, den, hodina, vteřina“

Pro naše klienty SeniorCentra Šanov jsme si opět připravili pravidelný kvíz, který se tentokrát věnoval tématu „čas“. Novinkou pro nás bylo rozdělení do dvou družstev podle budov – první družstvo tvořili reprezentanti ze zelené a červené budovy, druhé družstvo pak sestávalo
z obyvatel budovy žluté.

Kvízové otázky jsme volili z oblasti „realitní orientace“, aktivizační činnosti, se kterou každé ráno začínáme. Tedy jaký je den, kolik je hodin, kdo má svátek, kde se nacházíme a tak dále. Co se počtu získaných bodů týče, byla rozhodující otázka na téma pranostiky a pořekadla vztahující se k času, ročním obdobím a zemědělským pracím. Tady mělo více odpovědí družstvo ze zelené
a červené budovy, a to především díky excelentním znalostem paní Matějkové, i když na odpovědích se podíleli opravdu všichni.

Byli jsme potěšeni, že se do soutěže zapojil také náš nový klient pan MUDr. Černoch, který nám zase velmi pomohl v otázkách týkajících se historických událostí a jejich datování. Například kdy byla první světová válka, kdy druhá, kdy válka třicetiletá. Pan doktor se ovšem nenechal zmást ani chytákem v podobě dotazu, jak dlouho posledně zmíněná válka trvala.

Vítězné družstvo jsme na závěr odměnili dortem, jehož rozkrojením byla pověřena paní Velecká. A kdo protentokrát báječný medovník nevyhrál, může se připravit na odvetu v podobě příštího kvízu s tématem „hudební nástroje“.

 Další článek