SeneCura SeniorCentrum Šanov

V Šanově jsme obhájili „Vážku“ na výbornou!

Jak sdělil ředitel SeneCura SeniorCentra v Šanově Ing. Michal Veleba, obhajoba Vážky byla naším jasným záměrem. Hlavním neskromným cílem pak bylo uspět v ní lépe než před dvěma roky. To vše se podařilo, Vážku v Šanově jsme obhájili, a to s více než 90 body ze 100 možných.

Samotnému opakovanému auditu předcházela náročná příprava v podobě předložení podkladů a dokumentů, které si hodnotící komise dopředu vyžádala. Zásadní roli při tom sehrála týmová dvojice tvořená vrchní sestrou paní Danou Valachovičovou a vedoucí sociální pracovnicí paní Janou Tesařovou, které na podkladech pracovaly.

Rozhodným dnem se stal čtvrtek 21. března 2019, kdy přijel auditní tým dvou komisařek, přičemž každá z nich se zaměřovala na jiný aspekt péče. Během celodenní návštěvy komise hodnotila chod oddělení, mluvila s jejich vedoucími pracovníky a také s některými z klientů služby, vše ve snaze nenarušit chod domova.

Hodnoceny byly kategorie od péče o lidi s demencí přes architektonické řešení, vybavení zařízení až po personál. Celý audit pak zakončil tzv. Grandmothers test, který zjišťoval, zda by samotné komisařky v domově umístily svoje rodinné příslušníky, či nikoliv.

Tak jak závěrem řekl ředitel domova Ing. Michal Veleba: „Zásadním atributem úspěchu je jasná vize SeneCury – to, že život našich klientů pokračuje s námi. Naplňovat ji můžeme pouze s dobrými nápady a s dostatkem kvalifikovaného personálu, který svým postojem a pílí utváří atmosféru celého domova.“ A za to patří všem velké DÍKY!

 Další článek