SeneCura SeniorCentrum Šanov

Den otevřených dveří se opravdu vydařil

Den otevřených dveří v Šanově se vydařil

V pátek 26. dubna 2019 proběhl v SeneCura SeniorCentru v Šanově den otevřených dveří. Cílem akce bylo umožnit všem zájmovým skupinám prožít den v našem Domově, nasát jeho atmosféru a zeptat se na informace, které jsou pro ně důležité. Uspořádáním této akce jsme se mohli plně koncentrovat na návštěvy a věnovat jim času, kolik bylo potřeba. Velmi mile nás překvapil zájem studentek a studentů ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické ze Znojma. V dopoledních hodinách se seznámili s chodem našeho domova včetně detailů na zdravotních pracovištích a aktivizacích s klienty.

Příjemným překvapením pro všechny bylo uspořádání domácí kavárny na naší žluté budově, kde bylo možné ochutnat spoustu vzorků tradičních i netradičních káv a k tomu zakousnout koláče, které napekly samotné klientky našeho domova.

Co se týče „ochutnávky“ naší činnosti s klienty v praxi, mohli zájemci shlédnout venkovní aktivity s našimi klienty, které probíhaly v parku za asistence našich aktivizačních pracovníků a dále pak cvičení v rámci prevence proti pádům v režimu takzvané laboratoře, kde vybraný vzorek klientů absolvuje tříměsíční cyklus cvičení s cílem eliminace pádů, vše v odborné gesci našeho fyzioterapeuta. Vycházíme z podstaty, kdy eventuální pády u starších osob jsou nejčastější příčinou snížení jejich kvality života.

Velmi přínosnou částí našeho programu byla přednáška paní Pavly Hýblové na téma „Péče o klienty s demencí – nové přístupy“. Paní Hýblová je jedním ze zakládajících členů České alzheimerovské společnosti, kde je v současnosti v dozorčí radě. Je také externí konzultantkou ombudsmana.

O kulturní program pro naše klienty a všechny hosty se postaral pan Milan Žídek se svoji harmonikou. Hudební vystoupení plné zpěvu se uskutečnilo venku pod pergolou.

Jsme velmi potěšeni, že je o naše služby zájem a že můžeme být přínosem v našem kraji nejen péčí o naše klienty, ale i touto přidanou hodnotou, jakou Den otevřených dveří bezpochyby byl.

Náš domov nabízí sociální služby Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Jsme součástí mezinárodní skupiny SeneCura a Orpea s evropskou působností. Jsme předními poskytovateli služeb a lídři v inovacích v soukromém sektoru sociální péče. Naší filozofií je „Život pokračuje s námi“ a abychom tuto filosofii naplnili, stavíme člověka s jeho individualitou, přáními a potřebami do středu našeho zájmu. Jednou z oceňovaných přidaných hodnot SeniorCentra v Šanově patří flexibilita a rychlé jednání při řešení nepříznivé sociální situace zájemce, potažmo i pro jeho rodinu, kdy odborná péče již nesnese odkladu.

 Další článek