SeneCura SeniorCentrum Šanov

Ateliér prevence proti pádům v SeniorCentru Šanov

Náš Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem na jihu Moravy v Šanově je součástí skupiny SeneCura. Můžeme se pochlubit kvalitou, jednotnými principy práce a také tím, že mají všechny domovy společné základní programy – o splněných ročních přáních, večeři při svíčkách, zahradní slavnosti nebo o rozsvícení vánočního stromku jsme informovali v předchozích příspěvcích.

Mezi další společné jmenovatele našich domovů patří také zavedení a činnost tzv. Ateliéru prevence proti pádům. V Šanově jsme k jeho vzniku využili volného prostoru bývalé školky, kde se pod vedením zkušené fyzioterapeutky Lucie Ficové třikrát týdně schází vybraná skupina klientů. Tito klienti, konkrétně paní Vacková, pan Doležal, paní Nováková, paní Brychtová, paní Hrudníková a paní Svobodová, ke cvičení přistoupili velmi zodpovědně a na společné tréninky se těší. Skupina bude v programu pracovat tři měsíce a poté se toto cvičení a riziko pádů vyhodnotí.

Paralelně se cvičením pořádáme pro všechny klienty také workshop na téma „Rizikové faktory pádů“ vedený aktivizačním pracovníkem Petrem Valentou, který pro jeho účely rovněž zpracoval fotografickou přílohu. Práce s tímto obrazovým materiálem je pro klienty snazší
a senioři díky tomu lépe chápou, jak v průběhu dne prakticky postupovat.

Uvědomujeme si, že pády a jejich případné následky představují pro zdraví a kvalitu života v seniorském věku obrovské riziko. Jednou z cest, jak je možné toto nebezpečí snížit, je právě společná týmová práce na tomto projektu. Jsme přesvědčeni, že závěrečná hodnocení nám potvrdí, že jsme se vydali správnou cestou.

 Další článek