SeneCura SeniorCentrum Šanov

SeniorCentrum Šanov oslavilo získání ocenění „Vážka“

Většina domovů pro seniory v České republice usiluje o to, aby se zařadila mezi ty, které získaly ocenění České Alzheimerovské společnosti nazvané „Vážka“.  U nás, v SeniorCentru v Šanově, se nám toto ocenění daří udržet již několik let.  A nejen udržet, při letošní obhajobě jsme získali vysoký počet bodů a doma v České republice tak patříme k TOP domovům.

Kritéria k získání tohoto ocenění jsou náročná a patří mezi ně rozhodně úroveň poskytované péče, kvalita a kultura stravování, volnočasové aktivity a úroveň života seniorů v daném domově.  To, co členky odborné komise zhodnotily a vnímaly jako bonus navíc, byla příjemná, uvolněná a přátelská atmosféra v našem zařízení. S členkami Alzheimerovské společnosti se setkali, při odpovídání na jejich otázky, všichni zaměstnanci od pana ředitele Ing. Michala Veleby, vrchní sestry paní Dany Valachovičové, sociální pracovnice našeho domova paní Bc. Jany Tesařové a paní Bc. Zděňky Kornhauserové, asistentky ředitele paní Bohdany Šibalové a také aktivizační pracovnice, pečovatelé, sestry a pracovnice technického úseku.

Dne 5. 6. 2019 nás navštívila paní regionální ředitelka paní Věra Husáková a pozvala nás zaměstnance na oslavu této krásné události – získání ocenění „Vážka“.

Pan ředitel na závěr oslavy vyslovil krásnou větu. „Ocenění mezi nejlepšími 21 domovy v ČR je mimo jiné příležitost k oslavě, ale také to znamená, že máme nadále co zlepšovat a na čem pracovat“. A to v přátelské atmosféře kvalitního pracovního týmu.

 Další článek