SeneCura SeniorCentrum Šanov

Seniorskou olympiádu završilo opékání špekáčků

V minulých dnech při neformální besedě pana ředitele Ing. Michala Veleby, vrchní sestry paní Dany Valachovičové a sociální pracovnice paní Bc. Jany Tesařové s aktivizačním týmem našeho domova vznikl nápad rozloučit se s létem uspořádáním sportovního dne se skvělým závěrem, a to oblíbeným opékáním špekáčků.  Každý ze zúčastněných si vzal na starosti jednu část organizace akce a bedlivě jsme i s klienty sledovali počasí, aby i tato část programu byla dle našich představ a přání.

Konečně nastal „den D“, a díky dobré organizaci jsme se s klienty sešli na tradičním místě pod pergolou již kolem deváté. Sportovního dopoledne se zúčastnili všichni včetně pana ředitele. Po zahájení a slavnostních projevech přišla na řadu rozcvička pod vedením aktivizačního pracovníka Petra Valenty. Ten po úvodním cvičení položil klientům otázku: „Co je pro dnešní den nejdůležitější?“  „Přežít sport a dočkat se odpoledne a špekáčků,“ odpověděl pohotově a vtipně pan Doležal ze žluté budovy.  A pak už jen následovala jedna soutěž za druhou. Hod na cíl, hod na dálku, štafeta a překonání vzdálenosti na čas.  To, co nikdo z organizátorů nečekal, byla aktivní účast kolegů pečovatelů a sester ve všech soutěžích.

Dopoledne přineslo řadu nečekaných zážitků.  Takových, pro které se tyto akce pořádají a které  nelze plánovat. Paní Hadačová se tak rozesmála u hodu na cíl, že nebyla dlouho schopna míček odhodit.  Smála se tak, že nakazila všechny okolo. Pak Kmeť se po celou dobu také usmíval a bylo mu zcela jedno, že jeho tým je nejpomalejší. Pojal tuto soutěž zcela správně jako společenskou a konverzační. Klienti se sami hlásili o účast v soutěžích a nemuseli jsme je žádat ani vyzývat.

Odpoledne došlo na vyhlášení výsledků a dlouho očekávané opékání špekáčků.  A kdo vlastně vyhrál? No přeci všichni!  Nad celým dnem se navíc táhla krásná duha jako bonus. Duha utvořená společným úsilím všech zaměstnanců. Když totiž funguje tým, jde vše lépe.  A u nás v SeniorCentru Šanov to dobře víme.

 Další článek