SeneCura SeniorCentrum Šanov

Roční přání aneb cesta do Plavče

V rámci splněných přání doprovodily aktivizační pracovnice Miluška Hoffmanová a Anička Kubišová naši klientku Danuši Stejskalovou za její sestrou do domova pro seniory v Plavči. Byla to zvláštní cesta, protože si naše klientka uvědomovala, že její sestra je vážně nemocná.

Paní Danuše se také obávala, zda ji její sestra pozná a jak bude setkání probíhat.  Vše však proběhlo po šesti letech velmi srdečně a s dojetím, naše klientka svojí sestře přinesla kytičku a zákusky a užili si společně strávený čas. Paní Stejskalová se dozvěděla na závěr krásnou zprávu, že ji její sestra na oplátku navštíví v našem šanovském SeniorCentru.

Po cestě zpět byla naše klientka, která je běžně spíše nemluvná, velmi vděčná a mockrát děkovala za dojemné rodinné setkání. Návrat domů do Šanova proběhl s klidem na duši a v tichém přijetí. I takto může probíhat přání, které každoročně plníme našim klientům.

 

 Další článek