SeneCura SeniorCentrum Šanov

Divadelní pásmo "Světlo a tma" v SeniorCentru Šanov

Moulin  Rouge, Tři mušketýři, Slavné ženy, Tři generace – to jsou názvy autorských divadelních vystoupení, která se v minulosti odehrála v SeniorCentru Šanov. K nim se letos před Vánoci hrdě přidává divadelní pásmo „Světlo a tma“.  Než si však herci stoupli na pomyslné jeviště a diváci zasedli v hledišti, předcházelo akci mnoho příprav a jednání.  Jednalo se totiž také o mezigenerační projekt. S  aktivizačními pracovníky Petrem Valentou, který pásmo napsal, vystupovaly kolegyně Anička a Dáša.  S nimi k velkému potěšení všech vystupovala vedoucí sociální péče a vrchní sestra – Jana Tesařová  a Dana Valachovičová. A také v neposlední řadě herci – žáci, studenti a pedagogové  ZŠ v Šanově a  SOŠ Přímětická ve Znojmě.

Krásný, promyšlený a procítěný úvod před vlastním vystoupením měl náš pan ředitel Ing. Michal Veleba.  Dozvěděli jsme, mimo jiné, co je to vlastně divadlo a jaké je jeho poslání. Poté už zazněla hudba a první slova prvního příběhu. Jedna svíčka zaplní světlem celý sál – to byla pointa. Studenti s dětmi představovali ve hře světlo a tmu. Postupně diváky seznamovali s tím, čím mohou tyto dva prvky v životě člověka být. Také citáty slavných, jež přednesly Dáša a Anička doplnily vnímání dne i noci, protipólů v životě. Důležitou součástí představení bylo vtažení do děje diváků v hledišti. Byli vyzváni, aby si vzpomněli na zážitky ze života a dětství, týkající se těchto životních prvků. Následoval druhý příběh, zvláštní tím, že hlavního hrdinu ztvárnil stín člověka. Poslední repliky a poslední příběh četli všichni účinkující. A závěr? My lidé, vše živé i rostliny a stromy potřebujeme k žití oboje – světlo i tmu.

Samozřejmostí na závěr, která se těší velké oblibě u klientů je po děkovačce a potlesku závěrečné focení všech zúčastněných, vzájemné díky a sliby, že se zase za krátký čas uvidíme.

 

 Další článek