SeneCura SeniorCentrum Šanov

Návštěvy v SeniorCentru Šanov

Vážení rodinní příslušníci,

na základě rozhodnutí vlády budou od 25. 5. 2020 opět povoleny návštěvy v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Obnovení návštěv, stejně jako vy, velmi vítáme. Nicméně jsme si plně vědomi toho, že návštěvy v této době představují pro všechny jisté riziko. Proto, abychom i nadále ochránili zdraví vašich blízkých, budou návštěvy v našem domově probíhat organizovaně dle níže uvedených pravidel a za přísného dodržování preventivních opatření. Vzájemným pochopením a respektováním bezpečnostních podmínek společně vše zvládneme a budeme se těšit z radostných setkání, která všem už tolik chybí. Níže naleznete informace a pravidla pro první fázi uvolnění návštěv v našem SeniorCentru od 25. 5. 2020. Prosíme, vezměte na vědomí, že je možné, že tato pravidla budeme ještě v následujících dnech upravovat dle zkušeností z organizace a průběhu návštěv. O případných změnách vás bude bezodkladně informovat.

Koordinace návštěv – domluvení předem

Návštěvy budou možné každý všední den v čase od 10:00 do 17:00 hodin. Vzhledem k nutnému dodržování preventivních opatřením budou návštěvy probíhat na předem určeném návštěvnickém místě a jejich počet bude koordinován:

 • Návštěvy budou možné pouze po předchozí domluvě min. 1 pracovní den dopředu.
 • Pro každou návštěvu je vyhrazen čas maximálně 30 minut.
 • Každý klient absolvuje denně pouze jednu návštěvu.
 • Návštěvy prosíme o periodicitu max. 1 krát týdně z důvodu vystřídání návštěv u všech klientů.
 • Pro rezervaci návštěvy se obracejte ve všední dny od 7:00 do 14:00 hod telefonicky na vedoucí sociální pracovnici Bc . Janu Tesařovou, tel.: 720 996 206.

Obecná pravidla návštěv

 • Na návštěvu může v rezervovaný čas přijít jen 1-2 osoby.
 • Návštěvy budou probíhat v místech označených ZÓNA PRO NÁVŠTĚVY, a to za příznivého počasí v parku pod pergolou, za nepříznivého počasí pak k tomu přizpůsobeném a označeném pokoji v přízemí zelené budovy. Vstup pro návštěvy bude označen zahradní cestou mezi budovami červená a zelená. Do klientských zón Vás rád zavede koordinátor návštěv.
 • Fyzický kontakt mezi vámi a vaším blízkým nebude bohužel z bezpečnostních důvodů možný, proto vás prosíme, abyste po celou dobu návštěvy udržovali odstup minimálně 2 m. V tomto směru prosíme o Vaši důslednost a striktní dodržení odstupu. Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.
 • Návštěva bude možná pouze při použití ochranných prostředků jako je rouška, štít, ochranný plášť a pokud nebudete mít teplotu vyšší než 37 °C nebo jiné příznaky respiračního onemocnění.

Průběh návštěv

 • V předem rezervovaném čase vás koordinátor návštěv vyzvedne na parkovišti před zelenou budovou 5 minut před domluveným časem návštěvy.
 • Změříme vám teplotu, požádáme Vás o dezinfekci rukou, proběhne dotazování ohledně Vašeho zdravotního stavu a podepsání prohlášení o bezinfekčnosti. Zapůjčíme Vám štít a ochranný oblek. Po každé návštěvě prostor/nábytek důkladně vydezinfikujeme.
 • Pokud budete chtít při návštěvě předat osobní věci Vašemu blízkému, je to možné učinit prostřednictvím koordinátora návštěv. Potraviny přijmeme pouze v originálním obalu. Během návštěvy je zakázáno konzumovat potraviny, pít a kouřit.

V případě dotazů se, prosíme, obracejte na vrchní sestru paní Danu Valachovičovou, telefon 725 499 099 nebo na mě, telefon 602 206 655.

Předem děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel.

Brzy na viděnou!

Ing. Michal Veleba
ředitel SeniorCentra

 Další článek