SeneCura SeniorCentrum Šanov

Mše svatá v SeniorCentru Šanov

Květnová mše pod širým nebem

V minulém období, kdy byla opatření karantény oprávněně přísnější, jsme nabízeli našim klientům, co se týče duchovní opory a víry, například mše televizní nebo osobní pohovory s kolegy – věřícími pod vedením vedoucí sociální pracovnice paní Bc. Jany Tesařové a aktivizační kolegyně Aničky Kubišové.

Paní vrchní sestra Dana Valachovičová požádala otce Pavla o jeho návštěvu a provedení mše svaté.  Mše se uskutečnila ve venkovním prostředí pod širým nebem s dostatečnými odstupy všech zúčastněných, respektive v našem parku mezi budovami, částečně pod pergolou, částečně na sluníčku.

To, co bylo zvláštní a nové, mše se zúčastnilo neočekávaně mnoho klientů. Vnímáme to jako pozitivní potřebu podpory a potřebu vidět se, navzájem vnímat navzájem a posílit se navzájem. Ti, co na mši přišli, vnímali tento den jako den vzájemné podpory a duchovnosti.  Neobyčejně klidná, tichá atmosféra přilákala také několik kolegyň, které měly v den mše volno.

Na mši také zazněla slova prosby o naši ochranu před nemocemi a o to, aby současná opatření již brzy pominula a všichni klienti i zaměstnanci jsme již mohli žít bez jakékoli karantény.

Pan farář také zmínil možnost vytvoření malé „mariánské„ skupiny z věřících klientů domova, kteří by se mohli scházet a společně se modlit i bez jeho přítomnosti.

Zažili jsme dnes opravdu zvláštní a krásný den.  I po mši při obědě i dalších činnostech se na sebe všichni tiše usmívali. SeniorCentrum v Šanově je místo, kde jedni našli klidný domov a další smysluplnou práci či poslání.

 Další článek