SeneCura SeniorCentrum Šanov

Padák, pohoda a nový reflexologický chodník

Tři Pé a jedno eR – Počasí, Padák, Pohoda a Reflexologický chodník

Z  částí zaměstnanců našeho domova pro seniory v Šanově se v poslední době stali také meteorologové amatéři, sledující bedlivě předpovědi na několika portálech současně. To vše s cílem trefit se v současném po Medardovském počasí do jednoho dopoledne se sluníčkem. Chtěli jsme totiž uskutečnit outdoorové aktivity, naplánované, ale především očekávané našimi klienty.

Jedna z velmi oblíbených pohybových činností je cvičení a práce s velkým barevným padákem. Cvičící klienti posazení v kruhu drží tzv. padák a čeká je několik zajímavých relaxačních i fyzických činností, jež fungují jako posilovací cviky, koordinační cviky a podporují kolektivního ducha a schopnost vzájemně spolupracovat. V první částí pohyby padáku napodobují vítr a déšť, další část je zaměřena na práci s míčky a padákem, kdy se skupina cvičenců snaží dostat míčky do středu nejdříve nakláněním, později vlněním padáku. Další z mnoha možných cvičení je hra s velkým míčem a padákem. Skupina se učí vést míč kolem obvodu padáku krouživým pravidelným pohybem.

V další části dne jsme využili pracovní návštěvy paní Husákové, naší regionální ředitelky s doprovodem a společně s ředitelem našeho domova, autorem projektu „reflexologického chodníku“ panem Ing. Velebou jsme ji požádali, aby přestřihla slavnostní pásku tohoto relaxačně zdravotního volnočasového zařízení.  A hned první dvě klientky paní Alenka a paní Marie si vyzkoušeli na svých nohách chůzi po různých površích: malé šišky, kůra, písek, malé kamínky a větší kamínky. Premiéra dopadla výborně. Zítra čeká tento chodníček další návštěvníky.

Ještě nás čekala oblíbená zábava s Miluškou a Aničkou, aktivizačními pracovnicemi a to cvičení s míčem a pamětí a zpívání. Nutno dodat, že jsme jen tak tak stihli oběd. Nikomu se nechtělo ze sluníčka a pohody. Však si vše užijeme v dalších, doufejme, slunečných dnech.

Náš domov se mění mnoha způsoby. Plány na dostavbu, plány na nové činnosti, ale především tím, že mnohé novinky už fungují a rádi je nabízíme klientům s cílem užít si více radosti ze života u nás v Šanově. O co jde? Za poslední období jsme ve vnějším prostoru instalovali venkovní rotoped, balafon – zvláštní muziko-terapeutické zařízení, nyní reflexologický chodník, také zátiší s fontánkou a nová posezení v naší zahradě. Část z toho vlastními silami bez větších finančních investic.  SeniorCentrum v Šanově není totiž jen pobytovým sociálním zařízením, ale opravdovým domovem s dobrou pověstí, který má také již svou tradici a historii.

 Další článek