SeneCura SeniorCentrum Šanov

Nový vodník SeniorCentra Šanov

Ředitel našeho domova pan Ing. Michal Veleba nedávno poznamenal, že mít vlastní rybník v domově, tedy v SeniorCentru Šanov, a nemít k němu vodníka, je vlastně chyba. Sociální pracovnice paní Bc. Jana Tesařová na to odpověděla velmi pohotově: „Vím o panu Miroslavu Fouskovi, je to řezbář a je z rodiny.“

A tak se pomalu ale jistě rozjel kolotoč telefonů, vyjednávání, povídání a nalézání společného řešení. Na konci celého procesu byla úžasná akce 1.9., a sice přivítání nádherné dřevěné sochy vodníka u nás. Přivítání se zúčastnil k naší radosti náš pan farář otec Pavel a starosta obce Šanov, pan Škarek. Pan farář povídal klientům nádhernou vodnickou pohádku a pan starosta obce řekl, že i k obecnímu rybníčku také přibude nová postava, nikoli ovšem vodník, ale socha vodnice. No ne každá obec v Čechách má vlastní vodnický pár.

A co prozradil o sobě autor vodníka pan Miroslav Fousek, kterému je letos 66 let? Narodil se v Hrušovanech nad Jevišovkou, zde také prožil celý svůj život. Vystudoval VUT v Brně a pracoval jako konstruktér. Impulsem pro práci řezbáře byl fakt, že ve sklepě domu, kam se nastěhoval, našel lipový špalek. Z tohoto špalku vzniklo první dílo, a to betlém, jenž byl dokončen v roce 1993. Pan Fousek se dále zúčastnil řezbářského kurzu a do dnešní doby zhotovil kolem sta řezbářských uměleckých originálů.  Dnes také rád poradí začátečníkům, jaká dláta koupit a jak začít. Vždyť řemeslo se má předávat a má žít. Našeho vodníka včetně návrhů vyráběl pan Fousek přibližně 60 hodin. Jeho dílo našlo u nás své místo a za to mu patří velký dík všech obyvatel.

Přivítání vodníka mělo také další doprovodný program. Klienti malovali s aktivizačními kolegyněmi Miluškou a Dášou hrníčky, které přibydou na plot k rybníku, aby novému obyvateli nebylo smutno.

Kdo zná SeniorCentrum Šanov, ví, že za poslední rok jsme mnohé změnili. Na venkovní úpravě domova jsme velmi zapracovali, náš nový vodník je toho jedním z důkazů. Věříme, že to tak vnímají i naši klienti, a jejich pobyt u nás jim tak bude ještě příjemnější než doposud.

 Další článek