SeneCura SeniorCentrum Šanov

Dobrovolnictví v SeniorCentru Šanov

Ve čtvrtek 16. března 2023 proběhla v SeniorCentru v Šanově schůzka s vedoucí dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě paní Danou Aulík Faragovou za účelem navázání spolupráce a zaškolení nových dobrovolníků. Dobrá věc se podařila a postupem času se začali profilovat čtyři dobrovolníci, kteří již delší čas do Domova dochází a vidí ve své práci dobrovolníka smysl ve svém životě.

Klienti Domova tak mají unikátní příležitost setkat se s těmito lidmi například v rolích podpory a faktického vedení duchovních činností „Modliteb matek“ a jiných mnohdy individuálních aktivit v duchovní podpoře našich klientů. Toto zajišťuje paní Edita, dále v oblasti muzikoterapie v podání pana Ládi. Individuální doprovody včetně skupinových aktivit zajišťuje paní Lucie a svého čtyřnohého miláčka Mayu do Domova vodí šikovná paní Jana, která působí pod canisterapeutickou společností CANTES zároveň jako jako expertka Canisterapie.

Kontaktní osobou Domova pro Adru je paní Jana Tesařová, která působí na pozici vedoucí sociální pracovnice. Pro Janu představuje spolupráce s dobrovolníky další způsob seberealizace a obohacení jak sebe samotné, tak našich klientů.

Za Domov a za klienty jsme všichni rádi, že se nám dobrovolnická spolupráce daří a rozšiřuje. Jsme otevřeni dalším spolupracovníkům, které by dobrovolnická činnost také zajímala a naplňovala.

 

 

 Další článek