SeneCura SeniorCentrum Šanov

Výlet do ZOO s klienty domova se zvláštním režimem

Dne 13.5. 2019 proběhla dlouho plánovaná akce v podobě výletu do ZOO Hodonín s 33 klienty našeho domova se zvláštním režimem „SeneCura SeniorCentrum Šanov“.

Nápad, jak potěšit a zároveň splnit „Roční přání klientů“ se zrodil v hlavách pečovatelů ale i smotaných klientů.

Pro realizaci bylo zapotřebí požehnání pana ředitele Ing. Michala Veleby, který s nadšením souhlasil a ve všem vyšel vstříc. Neméně důležitou částí bylo i zajištění dostatečného počtu doprovodu pro každého klienta. Tímto patří velké poděkování všem příbuzným a přátelům našich zaměstnanců, kteří dobrovolně nabídli pomoc pro dobrou věc.

Pak už stačilo v Den „D“ naložit klienty, invalidní vozíky a nasednout si do pronajatého autobusu v čele s naší vrchní sestrou paní Danou Valachovičovou.

Klienti si den náramně užili, úsměvy na tvářích hovořily za vše. Prohlídka ZOO se líbila všem, spousta klientů se rozpovídala, četli informace o zvířatech. Nechyběly historky z mládí.

Zakončení příjemného dne proběhlo v podobě odpočinku u dobrého oběda a teplého čaje.

Odpoledne nastal čas vyrazit zpět domů. Spokojenost a radost klientů je i pro nás splněné přání. Cílem této akce bylo potěšit hlavně klienty s Alzheimerovou chorobou, protože  s námi život nekončí, ale pokračuje!

Napsala: Jana Fousková

 Další článek