SeneCura SeniorCentrum Šanov

SeneCura SeniorCentrum Šanov obhájilo certifikát Vážka 

Certifikaci Vážka, kterou uděluje Česká alzheimerovská společnost, jsme opět na další dva roky obhájili v našem domově v Šanově. Ocenění Vážka potvrzuje, že zařízení splňuje daná kritéria v oblasti péče o lidi s demencí. Skupina SeneCura, jež v České republice provozuje 14 domovů pro seniory, chce na tento jedinečný úspěch navázat také v dalších zařízeních. Domov v Šanově se 120 lůžky se tak zařadil mezi 21 zařízení v České republice, které dosáhly podobného hodnocení a poskytují opravdu vysokou kvalitu péče.

„Obhajoba Vážky byla naším jasným záměrem. Hlavním neskromným cílem bylo uspět v ní lépe než před dvěma roky. To vše se podařilo, Vážku v Šanově jsme obhájili, a to s více než 90 body ze 100 možných,“ uvedl Michal Veleba, ředitel SeneCura SeniorCentra Šanov. Zdůraznil, že kromě správných idejí jsou nezbytní také lidé, kteří je na profesionální úrovni uvádějí do praxe: „Motto SeneCura je to, že život našich klientů pokračuje s námi. Naplňovat ho můžeme pouze s dobrými nápady a s dostatkem kvalifikovaného personálu, který svým postojem a pílí utváří atmosféru celého domova.“

Takto vysoké bodové ohodnocení přitom získává méně než jedna třetina certifikovaných zařízení. „V současnosti dosáhl počet držitelů certifikátu Vážka čísla 70, z toho si hodnocení 90 a více bodů dlouhodobě udržuje 21 z nich, což je rovných 30 %,“ sdělila za ČALS Miluše Margarjanová, koordinátorka certifikace Vážka.

„Certifikace vyjadřuje názor České alzheimerovské společnosti, respektive jejího odborného týmu, že služby, které dané zařízení poskytuje, odpovídají dobré praxi v péči o lidi s demencí v podmínkách České republiky,“ sdělila předsedkyně Alzheimer Europe, zakladatelka ČALS a ředitelka Gerontologického centra v Praze Iva Holmerová. Vyjádřila také přesvědčení, že certifikační systém je účinným nástrojem schopným pozitivně ovlivnit úroveň služeb v této oblasti: „Certifikace Vážka má už dlouhou tradici, jednotlivé indikátory se postupně vyvíjejí. V ČALS s potěšením zjišťujeme, že se kvalita péče v certifikovaných zařízeních postupně zlepšuje. Problematika kvality péče je přitom nesmírně důležitá, a to zejména v zařízeních, která poskytují služby těm nejzranitelnějším skupinám lidí. Tam samozřejmě patří domovy se zvláštním režimem,“ dodala Iva Holmerová.

Opakovanému auditu v šanovském SeniorCentru, které svým klientům poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, předcházela náročná příprava. 21. března 2019 pak auditní tým dvou komisařek zhodnotil chod oddělení, promluvil si s vedoucími pracovníky a také s některými z klientů. Hodnoceny byly kategorie od péče o lidi s demencí přes architektonické řešení, vybavení zařízení až po personál. Celý audit následně zakončil tzv. Grandmothers test, který zjišťoval, zda by samotné komisařky v domově umístily svoje rodinné příslušníky, či nikoliv. Úspěšným absolvováním auditu se domov SeneCura v Šanově opětovně zařadil mezi zařízení, která se v České republice v současnosti mohou certifikací Vážka pochlubit.

Děkujeme celému týmu domova a gratulujeme!

Certifikace vážka

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost zařízením poskytujícím kvalitní péči lidem s demencí. Zařízení musí projít externím auditem, který kromě zdravotní péče hodnotí například osobní přístup ke klientům, podmínky volnočasového vyžití, zachování důstojnosti osob s onemocněním demence atd. Platnost certifikátu ale není neomezená, po uplynutí 24 měsíců je třeba ho znovu obhájit.

Předchozí článekDalší článek