SeneCura SeniorCentrum Šanov

Naše letní kino

Zástupci klientů se pravidelně setkávají s vedením SeniorCentra na „radě obyvatel domova“, kde přednáší své návrhy, žádosti a myšlenky, jak si zlepšit a zpříjemnit život v našem šanovském domově. Odtud také vzešel požadavek na pravé letní kino.  Této myšlenky se ihned chytli aktivizační pracovníci a jeden večer sezvali klienty na promítání českého filmu „Po čem muži touží“. S vedoucí stravování Janou Běťákovou domluvili malé občerstvení a ve spolupráci se správcem domova Pavlem Ležákem připravili promítací plátno a projektor. Naše první letní kino pod pergolou tedy mohlo začít.

Sešlo se více jak dvacet klientů, kteří si v krásném počasí užívali pohodovou atmosféru celého večera.  Nás, zaměstnance SeniorCentra těšilo, že se promítání zúčastnili také někteří blízcí jako například rodina naší klientky paní Eichlerové.  Excelentní výkon Anny Polívkové a Jiřího Langmajera potěšil milovníky tradice českého komedie.

Promítání také navazovalo na nedávnou debatu klientů s aktivizačními pracovníky o tom, že dnešní herci již nejsou takové osobnosti, jací bývali umělci kdysi, jak se říká, za „jejich mladých let“. Nás mladší potěšila pak krátká debata po závěru filmu. Například paní Velecká, paní Hrudníková a pan Doležal si mezi sebou povídali o tom, že ta „Polívkova dcera“ je úžasná herečka. Jsme rádi za tyto názory a těšíme se na další kino, divadlo nebo jiné kulturní představení pro naše klienty, o kterých vás budeme pravidelně informovat.

 Další článek