SeneCura SeniorCentrum Šanov

Rehabilitace, relaxace a masáže v SeniorCentru Šanov

Pohyb a pravidelné cvičení je velmi důležité pro celkově příznivý zdravotní stav. Jistě, to ví většina z nás. Ale jsou nečekané události, kdy do života vstoupí nějaká překážka, nemoc či úraz. V tento čas není většinou na pohyb ani pomyšlení. Důležité je se v první řadě uzdravit a cítit se lépe.

Po dnech, kdy člověk odpočívá v lůžku, je třeba posílit imunitu, zmobilizovat síly a opět se vrátit do aktivnějšího života. Tomuto období se říká rekonvalescence. Důležité je, jakmile nemoc pomine a bolest po úraze odejde, se v co největší míře snažit o aktivní přístup k pohybu a cvičení.

V seniorském věku se velmi často stává, že po onemocnění či úrazu se stane člověk nepohyblivým a je upoután na lůžko či invalidní vozík. Celé svalstvo ochabuje, dolní končetiny slábnou. Nejednou na tom není člověk dobře ani po psychické stránce. Stav, kdy nic moc nemůže, není Vám dobře a potřebujete pomoc od druhých ve všech oblastech sebepéče, je pro mnohé velmi těžké přijmout.

V tu chvíli je čas opět na pravidelné zapojení všech končetin a začít se cvičením a posilováním. Zpočátku se může jednat o pasivní cvičení, což později přechází v aktivní zapojení klienta do pohybu.

V našem SeniorCentru Šanov máme k dispozici dvě fyzioterapeutky na plný pracovní úvazek. Rotopedy, motomedy, nácvikovou rampu se schody, skupinové i individuální zdravotní cvičení či jen nácviky chůze, to vše si mohou denně volit naši klienti a smysluplně tím vyplňovat svůj volný čas.

Klienti i obě fyzioterapeutky se těší z malých i velkých pokroků u stavů po zlomeninách, mozkových příhodách nebo u stavů, kdy z důvodu interního onemocnění dojde ke snížení kondice a nebo dokonce až imobilitě klienta.  První kroky s chodítkem i bez něj se tak stávají u klienta hnacím motorem do dalších dnů.

Pro regeneraci organismu slouží (v této nelehké době) i nově upravená místnost pro rehabilitaci, kde máme k dispozici masážní lehátko, vířivou koupel nohou, vonné oleje a příjemné prostředí, které navodí uvolnění těla i mysli.

K uvolnění těla i mysli slouží i další speciálně upravená relaxační místnost. Zde klienti mohou vyzkoušet mobilní snoezelen s vizuálními prvky promítanými na zeď či stoupajících bublin ve vodním válci, bazální stimulaci za poslechu relaxační hudby. Také vířivá koupel nohou je součástí této místnosti. Pokoje jsou doplněny svíčkami, éterickými oleji a dalšími pomůckami k masáži a relaxaci. Za asistence kvalifikovaných pracovníků zde klienti prožijí čas, kdy regenerují tělo i duši. Relaxační místnost využívají často klienti s větší závislostí na péči, jsou převážně imobilní a verbální komunikace je velmi omezená. Fyzické i verbální limity klientů nejsou překážkou pro tuto terapii. Rovněž tak úzkostné, depresivní či agresivní stavy klientů nejsou důvodem, proč nevyužít naši relaxační místnost. Naopak. Klienti odcházejí zklidnění, uvolnění, s úsměvem a odpočinutí.

Těmito aktivitami podporujeme probíhající rekonvalescenci, kdy se organismus doléčuje a regeneruje. Každý z našich klientů má možnost navštívit tyto aktivity – masáže, relaxace i rehabilitace pod vedením kvalifikovaných pracovníků SeniorCentra Šanov.

 Další článek