SeneCura SeniorCentrum Šanov

Narozeninová oslava v SeniorCentru Šanov

Dne 4. 3. 2023 proběhla v SeniorCentru v Šanově oslava 90. narozenin klientky paní Ludmily Dvořákové. Klientka měla přání uspořádat oslavu svých narozenin s těmi nejbližšími, včetně klientů. Společně se svým klíčovým pracovníkem, pečovatelkou Sárou Habiňákovou,  začaly tedy plánovat už měsíc předem.

Stanovily místo, kde bude oslava probíhat, dále zasedací pořádek, občerstvení a výzdobu. Přípravu za pomocí aktivizační pracovnice Anny Kubišové zvládly perfektně. Klientka byla velice nervózní, aby bylo vše dokonalé, a proto bylo potřeba na nic nezapomenout včetně ujištění, zda přijdou pozvaní hosté.

Nastal kýžený slavnostní den, sešla se rodina i klientky, se kterými paní Ludmila tráví svůj volný čas. Potěšení a překvapení, které bylo vidět v očích paní Ludmily, bylo nepopsatelné a jedinečné. Rodina byla velice dojatá a plná emocí, nešetřila slovy chvály a objetí.

 

Společně  si zazpívali a popřáli  krásné narozeniny, hodně zdraví a síly do života, většina  se neubránila slzám.

Není nic důležitějšího, než trávit čas se svými nejbližšími, každá chvíle je nenahraditelná.

 

Tyto vzácné okamžiky tvoří krásné vzpomínky, abychom mohli v životě vzpomínat jen a jen na to krásné.

 

Chceme poděkovat paní Ludmile Dvořákové, její rodině a všem, kteří se na slavnosti podíleli, za krásné společné chvíle a a paní Ludmile hodně zdraví do dalších let

 

 Další článek